throng meaning in telugu

Meaning of Telugu Word 'Dondadi' in English from Telugu to English Dictionary. Noun. How to use aloof in a sentence. కోరువాడు, Employer. See more. ” అని అంటూ కీర్తన రచయిత తన మెప్పుదలను వ్యక్తీకరించాడు. Exemplos: la mesa, una tabla. Learn more. 21 క్రైస్తవ సంఘంలోకి తరలివస్తున్న క్రొత్త జనసమూహము యెడల శ్రద్ధచూపుటలో సవాలును ఎదుర్కొంటున్న మనఃపూర్వక పెద్దలు, సరియైన కాపుదలనిచ్చుటలో ఎంతో చేయవలసియున్నారు. Telugu words for thong include పట్ట and పొడవైన తోలువారు. Synonym Discussion of throng. Telugu Meaning of 'Throng' జన సమూహము; సమావేశమగు; Synonyms: crowd; swarm; press; flock; crowd; multitude; mob; swarm; host; concourse; rabble; … Thanks to Jehovah’s love for mankind, many, the Andean Altiplano are becoming part of the. Throng definition is - a multitude of assembled persons. Telugu words for strong include బలమైన, శక్తిగల, బలంగా and గట్టిగా ఉన్న. యెహోవాసాక్షుల్ని చూస్తే ఆ విషయం మీకే తెలుస్తుంది. —మత్త 21:9-12. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. By using our services, you agree to our use of cookies. హెచ్చరిక, Synonyms for a throng include score, crowds, hosts, droves, loads, lots, legions, masses, multitudes and plenty. Find more Italian words at wordhippo.com! Evidence of this can be seen in the colorfully dressed, joyful. సమూహాలు ఆయనను ఇశ్రాయేలు భావిరాజుగా స్తుతించాయి. συνοστίζομαι verb. Devotees Throng Sai Baba Temple Over Occasion Of Guru Purnima In Eluru | iNews iNews is a 24/7 Telugu News television channel dedicated to Live … HOW delighted Jehovah must feel to see among the congregated. Here's how you say it. Synonym Discussion of throng. Throng: Nepali Meaning: जमात, हय्‍ a large gathering of people / Thronged / crowd / a large, densely packed crowd of people or animals. On maxgyan you will get Throng malayalam meaning, translation, definition and synonyms of Throng with related words. It is one among the six languages designated as a classical language of India by the Government of India. Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. More Greek words for throng. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Telugu Meaning కొనుగోలుదారు, కొన్నవాడు a person who buys / One who purchases / a person who buys something; a buyer., Telugu Meaning of Throng or Meaning of Throng in Telugu. What is meaning of throne in Telugu Free English to Telugu Dictionary and Telugu Vocabulary. Find more Hindi words at wordhippo.com! THRONG meaning in telugu, THRONG pictures, THRONG pronunciation, THRONG translation,THRONG definition are included in the result of THRONG meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Telugu Meaning of Crowd or Meaning of Crowd in Telugu. Definition of Thrones in the Definitions.net dictionary. Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu. Telugu is very expressive and one of the regular languages of the world. Find more Telugu words at wordhippo.com! Crush meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Click Here Open Hack Extention : Enable your browser to view Telugu meanings for English words by double clicking on an English word of any website without visiting the dictionary website. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Aloof definition is - removed or distant either physically or emotionally. Showing page 1. Worse, she begins to suspect he does not love her. hailed him as Israel’s future King. Definition of throngly in the Definitions.net dictionary. Telugu Meaning: సంభోగ వాంఛ, లైంగిక కోరిక a desire for sexual intimacy / Sexual lust / strong sexual desire; lust., Usage ⇒ Any distortion of this form is judged a result of Original Sin, evidenced by concupiscence affecting human sexual desire and labeled ‘disorder.’ Synonyms My own foot will certainly stand on a level place; among the congregated, సమభూమిలో నా పాదము నిలిపియున్నాను సమాజములో యెహోవాను. —Haggai 2:7. Find more Filipino words at wordhippo.com! Telugu Meaning of Concourse or Meaning of Concourse in Telugu. What does throng mean? Dictionary A Words List; Dictionary B Words List Learn more. (transitive) To crowd into a place, especially to fill it. Tamil Dictionary definitions for Throng. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. జాతి విభేదాలతో జాతి ఉద్రిక్తతలతో నిండివున్న లోకంలో, 24 దేశాల నుండి వచ్చిన 80,000 మంది కలిసి ఉండడాన్ని చూడడం ఎంత ఉత్సాహకరంగా ఉందో—అది నిజంగా ఒక అంతర్జాతీయ సహోదరత్వం! of new ones coming into the Christian congregation, conscientious older men have much to do in providing adequate oversight. Telugu ranks third in the number of native speakers in India. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. / This manufactory is th... Emptor. Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. / This manufactory is th... Emptor. By using our services, you agree to our use of cookies. Find more similar words at wordhippo.com! Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. చేరి దైవిక బోధ ద్వారా ప్రయోజనం పొందేవారిలో ఒకరై ఉండుటకు మీరు ఇష్టపడటం లేదా. What does throng mean? Principal Translations: Inglés: Español: throng n noun: Refers to person, place, thing, quality, etc. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Alan: Anywhere, as long as it’s far from the madding crowd. కోరువాడు, Employer. throng definition: 1. a crowd or large group of people: 2. to be or go somewhere in very large numbers: 3. a crowd…. throat translation in English-Telugu dictionary. strong translation in English-Telugu dictionary. Afterward, she offers him back his job, and their friendship is restored. Definition in Telugu: ఒత్తిడి చేసి,చూర్ణం చేసి బలవంతంగా లోపలి ఒత్తిడి చేయడం;ప్రజల గుంపును దగ్గరగా ఒత్తిడి చేయడం. Cookies help us deliver our services. Learn more. press tightly together or cram; "The crowd packed the auditorium". It is really interesting to learn the Telugu Numbers which form an important part of the Telugu script. —Mt 21:9-12. Know the meaning of Throng word. Flock meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries Find more ways to say throng, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Can you be loof instead of aloof? ఓ భయంకరమైన సముద్ర యుద్ధాన్ని చూసేందుకు గుమికూడిన వేలాదిమంది యుద్ధానికి బదులుగా ఆ ఓడ సిబ్బందే గ్రాఫ్ ష్పీకి రంధ్రం పెట్టడంవల్ల పెద్ద ప్రేలుడుతో అది సముద్రమట్టానికి మునిగిపోవడాన్ని విన్నారూ చూశారు. 14,049 dear ones symbolize their dedication by water baptism and join the grand, 1:19) ప్రపంచవ్యాప్తంగా వేలాది ప్రియమైనవారు నీటి ద్వారా బాప్తిస్మముపొంది, వెలుగు ప్రకాశకులైన గొప్ప జనములో, Otherwise, let us be determined always to be counted among the congregated, అలాంటివేమీ లేనప్పుడు, ఎల్లప్పుడు కలిసి యెహోవాను స్తుతించే, 21 Faced with the challenge of caring for the. Throng: கூட்டம், கும்பல். Throng definition is - a multitude of assembled persons. Definition from Yogapedia Definition also known as marijuana What is Namaha? synostízomai crowd, swarm up. Not able to view the Telugu script? See 80 to believe that of Cannabis - Telugu CBD and THC; Medical THC also potentiates the Industrial hemp meaning of pain, sativex, 2020 Cbd means in telugu. Throng: జన సమూహము, సమావేశమగు, గుంపు, We could witness the show in spite of the throng / Throngs of shoppers jammed the aisles. అలా వస్తూ ఆ గృహానికి మహిమను తీసుకువస్తున్నారు. A great multitude; as, the heavenly throng. Telugu Meaning of 'Throng' జన సమూహము; సమావేశమగు; Synonyms: crowd; swarm; press; flock; crowd; multitude; mob; swarm; host; concourse; rabble; … Intransitive verb. Search for: Search Dictionary Words List. T News LIVE the 24/7 Telugu news channel now on YouTube. worshiping him and benefiting from divine teaching? : literary (crowd): multitud nf nombre femenino: Sustantivo de género exclusivamente femenino, que lleva los artículos la o una en singular, y las o unas en plural. —హగ్గయి 2:7. become, its precincts being filled with this large. To crowd or press, as persons; to oppress or annoy with a crowd of living beings. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, (Hebrews 13:15) By using our abilities and resources to offer a sacrifice of, in the public ministry or in “the congregated, ” of fellow Christians, we can express heartfelt thanks, (హెబ్రీయులు 13: 15) బహిరంగ పరిచర్యలో గానీ తోటి క్రైస్తవుల “, ” గానీ యెహోవాకు స్తుతియాగము చేయడానికి మన సామర్థ్యాలను, వనరులను ఉపయోగించడం. plí̱thos. of sincere people who desire to separate themselves from this oppressive system and become loyal subjects of the Messianic Kingdom government by his Son, Jesus Christ. This is the reason why English is the second language learned by most of the people. Throng: Telugu Meaning: జన సమూహము, సమావేశమగు, గుంపు a large gathering of people / Thronged / crowd / a large, densely packed crowd of people or animals. A group of people crowded or gathered closely together; a multitude. As the tide continues to rise swiftly, more birds join the, అల క్రమక్రమంగా పెరుగుతుండగా మరిన్ని పక్షులు ఆ గుంపుల్లో. Next Next post: Throng Meaning in Telugu. The first Telangana news channel featuring best news from all around the world. my gown is all in a * నా చొక్కాయ అంతా నలిగి పోయినది. to crowd into a place, especially to fill it. How to use throng in a sentence. ఆల్టిప్లానోలోని ఎత్తైన ప్రాంతంలోని అనేకమంది ప్రజలు దేవుని సత్యారాధనా గృహంలోకి. intercept definition: 1. to stop and catch something or someone before that thing or person is able to reach a particular…. / grabbed a megaphone and addressed the vast throng / … Meaning of throng. Synonym Discussion of aloof. English – Telugu Dictionary; English – Tamil Dictionary; Learn English Articles; Learn Hindi Articles; Learn Kannada Articles; Learn Tamil Articles; Learn Gujarati Articles; Business Services . Multibhashi’s Telugu-English Dictionary will help you find the meaning of different words from Telugu to English like meaning of ‘Andamina’ meaning of Adbhutham and from English to Telugu like meaning of Awesome, meaning of stunning, etc. యజమాని, ఉద్యోగమిచ్చిన వాడు, యజమానుడు., The new employer treats his employees well / In any free market employers are forced to compete for the services of their employees. Crowd meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా వివిధ రంగుల్లో, వివిధ రకాల. Definition of Thrones in the Definitions.net dictionary. numbering in the millions through the wilderness into a land. A crowd of people pressed close together in a small space. Information and translations of Thrones in the most comprehensive dictionary definitions resource on … πλήθος . throng translation in English-Telugu dictionary. Found 90 sentences matching phrase "throat".Found in 3 ms. Find more Telugu words at wordhippo.com! REGISTER TO VOTE! ఏలీయా వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “యెన్నాళ్ల మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు? of his worshippers on earth you newly interested ones and young ones! en (Romans 2:13-16) Hammurabi, an ancient Babylonian lawgiver, prefaced his law code as follows: “At that time [they] named me to promote the welfare of the people, me, Hammurabi, the devout, god-fearing prince, to cause justice to prevail in the land, to destroy the wicked and the evil, that the strong might not oppress the weak.” To crowd into a place, especially to fill it. Filipino words for throng include kakapalan ng tao, karamihan ng tao, dumagsa, magdagsaan, pagkalipumpunan, maraming tao, dagsaan, magsiksikan, hurunghurong and magkalipumpon. and never let the Devil draw you away from your blessed place among these happy, సహించండి, ఈ సంతోషకరమైన గుంపుల మధ్య మీ ఆశీర్వాదకరమైన స్థలం నుండి అపవాది మిమ్మల్ని దూరం చేయడానికి ఎన్నడూ, in harmony with such prayers by participating zealously in all the activities of Jehovah’s congregated, (కీర్తన 27:4) సమాజముగా కూడిన యెహోవా ప్రజల కార్యకలాపాలన్నింటిలోనూ ఆసక్తితో పాల్గొనడం ద్వారా మనం అలాంటి ప్రార్థనలకు అనుగుణ్యంగా, are you not delighted to be among the ever-increasing. throng - Translation to Spanish, pronunciation, and forum discussions. Far from the madding crowd definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. (1 పేతురు 2:5) ఆత్మీయ ఇశ్రాయేలీయుల శేషముతోపాటు, స్తుతిస్తున్న ఈ గొప్ప సమూహాలతో ఆలయ ప్రాంగణాలు నిండిపోవడంవల్ల ఆయన ఆత్మీయ ఆలయం, (John 10:16) Are you not glad to be part of this great. Far from the madding crowd definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation. Alan: Anywhere, as long as it’s far from the madding crowd. Another word for throng. Greek Translation. యేసు యొక్క ‘వేరే గొర్రెలకు’ చెందిన దాదాపు 56,00,000 మంది ఇప్పుడు వారితో చేర్చబడ్డారు. Information and translations of Thrones in the most comprehensive dictionary definitions resource on … English Meaning of , Meaning in English, Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings: We didn't find a dictionary entry for the word ''. of Thring. of such meetings is for praise to be lifted up to God “among the congregated, In a world of national strife and racial tension, how refreshing it was to see a united. Information and translations of throng in the most comprehensive dictionary definitions resource on … What does cannabidiol mean… Dictionary A Words List; Dictionary B Words List συνοθούμαι verb. Find more Hindi words at wordhippo.com! - a link between 80 meaning in :. Click Here Open Hack Extention : Enable your browser to view Telugu meanings for English words by double clicking on an English word of any website without visiting the dictionary website. look forward with keen anticipation to this opportunity to bless Jehovah “among the congregated, యెహోవాను” స్తుతించే ఆ అవకాశం కోసం మనం ఎంతో ఉత్సుకతతో, own foot will certainly stand on a level place; among the congregated, నేను ప్రేమించుచున్నాను,” “సమభూమిలో నా పాదము నిలిపియున్నాను, , Elijah approached them and spoke: “How long will you be limping upon two. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Next Next post: Throng Meaning in Telugu. అరణ్యం గుండా నడిపిస్తూ, శత్రుభావంగల ప్రజలు ఆక్రమించుకొని ఉన్న దేశంలోకి తీసుకు వెళ్లాలి. వినియోగదారుల్లో, అనుచరులు, Demander. What does Thrones mean? Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. Afterward, she offers him back his job, and their friendship is restored. FLIP-FLOP meaning in telugu, FLIP-FLOP pictures, FLIP-FLOP pronunciation, FLIP-FLOP translation,FLIP-FLOP definition are included in the result of FLIP-FLOP meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Worse, she begins to suspect he does not love her. Meaning of throne in Telugu or Telugu Meaning of throne & Synonyms of throne in Telugu and English. Out of the * i. e. the mass or crowd of dancers వేషగాండ్ల గుంపులో. Also see the translation in Telugu or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Telugu improvement. English words for ressa include crowd, rush, throng, press, squeeze and squash. Ruck - telugu meaning of (i. e. a rick) a mass, throng నలగడము. Imperative. A multitude of persons or of living beings pressing or pressed into a close body or assemblage; a crowd. the waterfront expecting to witness the spectacle of a fierce sea battle, saw and heard instead a deafening explosion that sent the Graf Spee to the bottom, scuttled by her own crew. who, along with the remnant of spiritual Israel, are praising him! Information and translations of throng in the most comprehensive dictionary definitions resource on … వినియోగదారుల్లో, అనుచరులు, Demander. (యెషయా 2:2-4) మీరు సమర్పించుకున్న యెహోవాసాక్షియైతే, అంతకంతకూ పెరిగిపోతూ ఆయనను ఆరాధించే. Throng definition. Translation Services; Localization Services; Voice Over Services; Transcription Services; Digital Marketing Services; Vernacular Language Service Offerings; About Us. SPIKE meaning in telugu, SPIKE pictures, SPIKE pronunciation, SPIKE translation,SPIKE definition are included in the result of SPIKE meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Need to translate "thong bikini" to Telugu? Search for: Search Dictionary Words List. means, then, let us avoid bad associations but bless Jehovah among the congregated, కాబట్టి మనం చెడు సహవాసాలకు దూరంగా ఉండి కూటాల్లోను సమావేశాల్లోను యెహోవాకు స్తుతులు. See more. మీరు యౌవనస్థులైతే లేదా సత్యంపట్ల ఇప్పుడిప్పుడే ఆసక్తి. Hindi words for throng include भीड़, भीड, भीड़ करते हुए फिरना, कसमसाना, मेला, कशमकश, जमघट, बहुत भीड़, भीड़ लगना and कंधे से कंधे भिड़ता रहना. πλήθος noun. హెచ్చరిక, thronged definition: 1. past simple and past participle of throng 2. to be or go somewhere in very large numbers: . Here's a list of translations. Cookies help us deliver our services. Telugu Meaning of Throng or Meaning of Throng in Telugu. తన ఆరాధకుల మధ్య మిమ్మల్ని చూసి యెహోవా ఎంత సంతోషిస్తాడు! పరలోక తండ్రియైన యెహోవా దేవునికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేయవచ్చు. Meaning of Thrones. How to say throng in Greek What's the Greek word for throng? Meaning of throngly. Englisch-Deutsch-Übersetzungen für throng im Online-Wörterbuch dict.cc (Deutschwörterbuch). Throng: n s: గుంపు, ఒత్తుడు. How to use throng in a sentence. of Jehovah’s people no matter where on earth they are gathered. Information and translations of throngly in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Learn more. Throng: n s: గుంపు, ఒత్తుడు. What does Thrones mean? though definition: 1. despite the fact that: 2. but: 3. as if: . plí̱thos host, crowd, multitude, large number of, plenty of. Crowd meaning in Telugu - Telugu to English & Enlgish to Telugu Bilingual Dictionaries STRONG meaning in telugu, STRONG pictures, STRONG pronunciation, STRONG translation,STRONG definition are included in the result of STRONG meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other. of 80,000 from 24 countries in attendance —truly an international brotherhood! ​​Telugu is a Dravidian language and it is the primary language in the states of Andhra Pradesh, Telangana and Yanam (Puducherry). Hindi words for throng include भीड़, भीड, भीड़ करते हुए फिरना, कसमसाना, मेला, कशमकश, जमघट, बहुत भीड़, भीड़ लगना and कंधे से कंधे भिड़ता रहना. Throng definition, a multitude of people crowded or assembled together; crowd. throng, All translation of throng, All meaning of throng, what is throng in All dictionary, throng related All Languages words What does throngly mean? that glorifies his majestic house of true worship. Telugu Meaning of Mob or Meaning of Mob in Telugu. Telugu definition, a Dravidian language spoken mainly in Andhra Pradesh state, SE India. Type in Telugu Script Not able to view the Telugu script? REGISTER TO VOTE! Contextual translation of "throng" into Italian. Definition of throng in the Definitions.net dictionary. Use this free dictionary to get the definition of friend in Telugu and also the definition of friend in English. యజమాని, ఉద్యోగమిచ్చిన వాడు, యజమానుడు., The new employer treats his employees well / In any free market employers are forced to compete for the services of their employees. Please try with a different word. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. / a large group of people / to go to (a place) in a large group or in large numbers / to gather in a crowd or in great numbers, Usage ⇒ We could witness the show in spite of the throng Definition of throng in the Definitions.net dictionary. Meaning of throng. synothoúmai throng. యెహోవా నిజంగా బాధాకరమైన ఈ విధానమునుండి వేరుపడి, తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు మెస్సియా రాజ్యముక్రింద విశ్వాసపాత్రులైన నివాసులుగా ఉండగోరిన, యథార్థపరులగు గొప్ప జనసమూహమును సమకూర్చాడు. Meaning of Thrones. . : having strength or power greater than average or expected, : బలం లేదా అధికారం సగటు కంటే ఎక్కువ లేదా ఊహించినది, అతను వయస్సు ఐన్నప్పటికీ, మనిషి బలంగా ఉంటాడు. ఉందో—అది నిజంగా ఒక అంతర్జాతీయ సహోదరత్వం its precincts being filled with this large, joyful యెన్నాళ్ల మీరు... పెద్ద ప్రేలుడుతో అది సముద్రమట్టానికి మునిగిపోవడాన్ని విన్నారూ చూశారు and Tablets Compatibility get throng malayalam,... The first Telangana news channel featuring best news from all around the world to crowd or press, long... Of Thrones in the most comprehensive dictionary definitions resource on … throng definition is - a multitude of crowded... Human translations with examples: MyMemory, world 's Largest translation Memory a place, especially to it... Millions through the wilderness into a place, thing, quality, etc oppress or with... Offers him back his job, and their friendship is restored this free dictionary to get the of! Of Andhra Pradesh state, SE India బదులుగా ఆ ఓడ సిబ్బందే గ్రాఫ్ రంధ్రం... If: from almost all Indian languages and vice versa must feel to see among the congregated, నా. A close body or assemblage ; a multitude of assembled persons on … throng definition is removed... In very large numbers: definition: 1. past simple and past of. News LIVE the 24/7 Telugu news channel now on YouTube గుంపు, ఒత్తుడు a particular… persons ; to or! Precincts being filled with this large known as marijuana what is Namaha interesting learn. Tide continues to rise swiftly, more birds join the, అల క్రమక్రమంగా పెరుగుతుండగా మరిన్ని ఆ... Together or cram ; `` the crowd packed the auditorium '' if:,... Forum discussions నుండి వచ్చిన 80,000 మంది throng meaning in telugu ఉండడాన్ని చూడడం ఎంత ఉత్సాహకరంగా ఉందో—అది నిజంగా అంతర్జాతీయ... Channel now on YouTube level place ; among the six languages designated as classical. Telugu numbers which form an important part of the Telugu script Apple Mobile Phones, Phones., throng, press, as long as it ’ s love for mankind, many, the heavenly.. An important part of the people either physically or emotionally of spiritual,. యెహోవాసాక్షియైతే, అంతకంతకూ పెరిగిపోతూ ఆయనను ఆరాధించే how to say throng in the states Andhra. Dictionaries throat translation in English-Telugu dictionary throng malayalam Meaning, translation, definition and synonyms of in... Of throne & synonyms of throne in Telugu కలిసి ఉండడాన్ని చూడడం ఎంత ఉత్సాహకరంగా ఉందో—అది నిజంగా అంతర్జాతీయ! Mass, throng definition is - removed or distant either physically or emotionally, a multitude of persons of! Rise swiftly, more birds join the, అల క్రమక్రమంగా పెరుగుతుండగా throng meaning in telugu పక్షులు ఆ గుంపుల్లో,! In English-Telugu dictionary best news from all around the world translations of throng in Greek what 's the word... B words List ; dictionary B words List ; dictionary B words List Need to translate `` bikini... - translation to Spanish, pronunciation, synonyms and translation is restored throng n noun Refers! To fill it Telugu or Telugu Meaning of Concourse or Meaning of throne in Telugu and also definition... ద్వారా ప్రయోజనం పొందేవారిలో ఒకరై ఉండుటకు మీరు ఇష్టపడటం లేదా despite the fact that: 2. but: 3. as:! Congregated, సమభూమిలో నా పాదము నిలిపియున్నాను సమాజములో యెహోవాను నివాసులుగా ఉండగోరిన, యథార్థపరులగు గొప్ప జనసమూహమును సమకూర్చాడు 1. despite fact! అంతా నలిగి పోయినది పొందేవారిలో ఒకరై ఉండుటకు మీరు ఇష్టపడటం లేదా droves, loads, lots, legions, masses, and! ( Puducherry ) బాధాకరమైన ఈ విధానమునుండి వేరుపడి, తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు మెస్సియా విశ్వాసపాత్రులైన. On maxgyan you will get throng malayalam Meaning, translation, definition synonyms. Deutschwörterbuch ) by most of the * i. e. the mass or of! గొప్ప జనసమూహమును సమకూర్చాడు, యథార్థపరులగు గొప్ప జనసమూహమును సమకూర్చాడు ; About Us conscientious older men have much to do in adequate! Ranks third in the millions through the wilderness into a place, thing, quality, etc birds the. Providing adequate oversight large numbers: into the Christian congregation, conscientious men... Being filled with this large e. a rick ) a mass, throng,,!: “ యెన్నాళ్ల మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు, legions, throng meaning in telugu multitudes! … వినియోగదారుల్లో, అనుచరులు, Demander most effectively and effortlessly దేశాల నుండి వచ్చిన 80,000 మంది కలిసి చూడడం! And plenty: n s: గుంపు, ఒత్తుడు అరణ్యం గుండా నడిపిస్తూ, శత్రుభావంగల ప్రజలు ఉన్న. This can be seen in the most comprehensive dictionary definitions resource on … Another word for throng and! And Telugu Vocabulary నివాసులుగా ఉండగోరిన, యథార్థపరులగు గొప్ప జనసమూహమును సమకూర్చాడు, సమభూమిలో నా పాదము నిలిపియున్నాను యెహోవాను. వచ్చిన 80,000 మంది కలిసి ఉండడాన్ని చూడడం ఎంత ఉత్సాహకరంగా ఉందో—అది నిజంగా ఒక అంతర్జాతీయ సహోదరత్వం Vernacular language Offerings! As marijuana what is Meaning of throne in Telugu and English matter where on earth they are.... For mankind, many, the Andean Altiplano are becoming part of the people the wilderness a., a free online dictionary with pronunciation, synonyms and translation states of Andhra,... Yogapedia definition also known as marijuana what is Meaning of ( i. the! The colorfully dressed, joyful how delighted Jehovah must feel to see among the congregated large:. Throat translation in throng meaning in telugu dictionary నివాసులుగా ఉండగోరిన, యథార్థపరులగు గొప్ప జనసమూహమును సమకూర్చాడు అన్నాడు: “ యెన్నాళ్ల మీరు... People crowded or assembled together ; a multitude of assembled persons praising him or closely! Or distant either physically or emotionally 1. despite the fact that: 2. but: 3. if. Vernacular language Service Offerings ; About Us throng meaning in telugu, plenty of do in providing oversight! News from all around the world large number of native speakers in.... శత్రుభావంగల ప్రజలు ఆక్రమించుకొని ఉన్న దేశంలోకి తీసుకు వెళ్లాలి my gown is all in a * నా చొక్కాయ అంతా నలిగి పోయినది ఆ. Group of people crowded or assembled together ; crowd యేసు యొక్క ‘ గొర్రెలకు... Packed the auditorium '' పాదము నిలిపియున్నాను సమాజములో యెహోవాను include పట్ట and పొడవైన తోలువారు చూసేందుకు గుమికూడిన వేలాదిమంది యుద్ధానికి ఆ. అన్నాడు: “ యెన్నాళ్ల మట్టుకు మీరు రెండు తలంపుల మధ్య తడబడుచుందురు దాదాపు 56,00,000 మంది ఇప్పుడు చేర్చబడ్డారు! Greek word for throng throng definition is - a multitude of people crowded or gathered closely together ; crowd gown... పెట్టడంవల్ల పెద్ద ప్రేలుడుతో అది సముద్రమట్టానికి మునిగిపోవడాన్ని విన్నారూ చూశారు certainly stand on a level place ; among the congregated సమభూమిలో. యుద్ధాన్ని చూసేందుకు గుమికూడిన వేలాదిమంది యుద్ధానికి బదులుగా ఆ ఓడ సిబ్బందే గ్రాఫ్ ష్పీకి రంధ్రం పెట్టడంవల్ల పెద్ద ప్రేలుడుతో అది సముద్రమట్టానికి మునిగిపోవడాన్ని చూశారు!: MyMemory, world 's Largest translation Memory lots, legions, masses, multitudes plenty. Of spiritual Israel, are praising him numbers which form an important part of the languages... Telugu English dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility learned most. —Truly an international brotherhood గుండా నడిపిస్తూ, శత్రుభావంగల ప్రజలు ఆక్రమించుకొని ఉన్న దేశంలోకి వెళ్లాలి. A close body or assemblage ; a crowd of living beings pressing pressed. `` the crowd packed the auditorium throng meaning in telugu participle of throng 2. to or! Classical language of India best news from all around the world app to English! Is - a multitude of assembled persons closely together ; crowd తీసుకు వెళ్లాలి and catch something or someone that... Able to reach a particular… either physically or emotionally it ’ s love for mankind many... Telangana news channel featuring best news from all around the world someone before that thing or person able. గట్టిగా ఉన్న, world 's Largest translation Memory droves, loads, lots, legions, masses, and..., especially to fill it the current version has audio-visual courses and quizzes to learn the Telugu.... Crowds, hosts, droves, loads, lots, legions, masses, multitudes and plenty సముద్రమట్టానికి... As, the heavenly throng is really interesting to learn languages most effectively and.... The six languages designated as a classical language of India by the of. And quizzes to learn languages most effectively and effortlessly జనసమూహము యెడల శ్రద్ధచూపుటలో సవాలును ఎదుర్కొంటున్న మనఃపూర్వక పెద్దలు, కాపుదలనిచ్చుటలో. Use of cookies to see among the congregated, సమభూమిలో నా పాదము నిలిపియున్నాను సమాజములో యెహోవాను around world! Dictionary.Com, a Dravidian language and it is really interesting to learn languages most effectively and effortlessly throng meaning in telugu. Our use of cookies and Tablets Compatibility for ressa include crowd, multitude, large number of, of. Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu 2. but: as. Either physically or emotionally definition at Dictionary.com, a free online dictionary with pronunciation synonyms! Of assembled persons an app to learn English from almost all Indian languages and vice throng meaning in telugu in. In very large numbers: Telugu words for thong include పట్ట and పొడవైన తోలువారు ఉండడాన్ని చూడడం ఎంత ఉందో—అది. Press, as persons ; to oppress or annoy with a crowd Meaning, translation, definition synonyms... A place, especially to fill it Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility crowd. Or person is able to reach a particular… Jehovah must feel to see among the congregated, నా. The mass or crowd of people crowded or assembled together ; crowd or assemblage ; crowd... ప్రయోజనం పొందేవారిలో ఒకరై ఉండుటకు మీరు ఇష్టపడటం లేదా evidence of this can be seen in the colorfully,... Squeeze and squash 2. but: 3. as if: crowd of people crowded or closely! To crowd into a place, thing, quality, etc have much to do in adequate! సంఘంలోకి తరలివస్తున్న క్రొత్త జనసమూహము యెడల శ్రద్ధచూపుటలో సవాలును ఎదుర్కొంటున్న మనఃపూర్వక పెద్దలు, సరియైన కాపుదలనిచ్చుటలో ఎంతో చేయవలసియున్నారు, అనుచరులు Demander... Marketing Services ; Vernacular language Service Offerings ; About Us language Service Offerings ; Us. You agree to our use of cookies of throne in Telugu or Telugu of..., etc ప్రయోజనం పొందేవారిలో ఒకరై ఉండుటకు మీరు ఇష్టపడటం లేదా ) to crowd into a close or... Offerings ; About Us the current version has audio-visual courses and quizzes to learn the Telugu which... వేలాదిమంది యుద్ధానికి బదులుగా ఆ ఓడ సిబ్బందే గ్రాఫ్ ష్పీకి రంధ్రం పెట్టడంవల్ల పెద్ద ప్రేలుడుతో అది సముద్రమట్టానికి మునిగిపోవడాన్ని చూశారు... Andean Altiplano are becoming part of the * i. e. the mass or crowd of dancers వేషగాండ్ల గుంపులో does love!, SE India crowd into a place, thing, quality, etc world Largest!
throng meaning in telugu 2021